Việc làm của nhà tuyển dụng hàng đầu.


Mức Lương: 3,5 - 4 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 15/04/2017
Lượt xem: 388
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 3,8 - 4 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 26/11/2016
Lượt xem: 1203
Địa điểm: Đồng Tháp

Mức Lương: 4 - 4,5 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 15/11/2016
Lượt xem: 807
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 3,5 triệu trở lên
Giới tính: Nam
Hết hạn: 15/10/2016
Lượt xem: 2757
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 4 - 4,5 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 15/10/2016
Lượt xem: 2274
Địa điểm: Kiên Giang

Mức Lương: 3,5 - 4 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 31/07/2016
Lượt xem: 3312
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 15/03/2016
Lượt xem: 4860
Địa điểm: An Giang