VIỆC LÀM NỔI BẬT

VIỆC LÀM MỚI NHẤT


Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/07/2017
Lượt xem: 242
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 5 - 7 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 19/10/2017
Lượt xem: 181

Mức Lương: 4,5 - 5,5 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 27/12/2017
Lượt xem: 173

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 27/07/2017
Lượt xem: 221
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 31/07/2017
Lượt xem: 304
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/07/2017
Lượt xem: 577
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nữ
Hết hạn: 26/07/2017
Lượt xem: 467
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nữ
Hết hạn: 29/07/2017
Lượt xem: 423
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 17/08/2017
Lượt xem: 383
Địa điểm: Hậu Giang

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/07/2017
Lượt xem: 417
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 30/07/2017
Lượt xem: 222
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nữ
Hết hạn: 15/08/2017
Lượt xem: 360
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 18/08/2017
Lượt xem: 299
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 30 - 70 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 15/08/2017
Lượt xem: 670
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 7 - 15 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 15/08/2017
Lượt xem: 1803
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 10/08/2017
Lượt xem: 425
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 15/08/2017
Lượt xem: 447
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 5 - 7 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 09/08/2017
Lượt xem: 260
Địa điểm: Đồng Tháp

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nữ
Hết hạn: 24/07/2017
Lượt xem: 491
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 25/07/2017
Lượt xem: 395
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 24/07/2017
Lượt xem: 406
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/07/2017
Lượt xem: 1052
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 22/07/2017
Lượt xem: 363
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/07/2017
Lượt xem: 326
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 3 - 5 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 31/08/2017
Lượt xem: 488
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 22/07/2017
Lượt xem: 682
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 8 - 10 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 13/08/2017
Lượt xem: 359
Địa điểm: Sóc Trăng

Mức Lương: 5 - 7 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 28/07/2017
Lượt xem: 687
Địa điểm: Bến Tre