Tìm người tài? Cho Nhà tuyển dụng

Công ty TNHH Dịch vụ Chuỗi cung ứng DHL (Việt Nam)

Địa điểm: Cần Thơ

Đăng tuyển: 1 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 20/12/2015

Lượt xem: 62

Mức lương: 3.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 29/12/2015

Lượt xem: 71

Công ty TNHH MTV TMDV NHẬT LAN ANH

Địa điểm: Cần Thơ

Đăng tuyển: 5 ngày.

Mức lương: 3.500.000-6.500.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/12/2015

Lượt xem: 59

Công ty TNHH MTV TMDV NHẬT LAN ANH

Địa điểm: Cần Thơ

Đăng tuyển: 5 ngày.

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/12/2015

Lượt xem: 21

Công ty TNHH MTV TMDV NHẬT LAN ANH

Địa điểm: Cần Thơ

Đăng tuyển: 5 ngày.

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/12/2015

Lượt xem: 26

CTY NGÔI SAO XANH

Địa điểm: Cần Thơ

Đăng tuyển: 5 ngày.

Mức lương: 4.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/11/2015

Lượt xem: 116

công Ty TNHH Công Nghệ Tân Nguyên An

Địa điểm: Cần Thơ

Đăng tuyển: 6 ngày.

Mức lương: 3.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/12/2015

Lượt xem: 85

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/11/2015

Lượt xem: 168

Mức lương: 3.000.000-10.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 15/12/2015

Lượt xem: 41

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BCT

Địa điểm: Cần Thơ

Đăng tuyển: 10 ngày.

Mức lương: 3.000.000-6.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/11/2015

Lượt xem: 59

Công ty TNHH Giống Thủy Sản An Thắng Lợi

Địa điểm: ĐBSCL, Bạc Liêu, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Kiên Giang

Đăng tuyển: 11 ngày.

Mức lương: 5.000.000-8.000.000(VNĐ)

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 31/12/2015

Lượt xem: 72

Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh - Chi nhánh Cần Thơ

Địa điểm: Kiên Giang

Đăng tuyển: 11 ngày.

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/11/2015

Lượt xem: 56

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/11/2015

Lượt xem: 39

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/11/2015

Lượt xem: 40

Mức lương: thương lượng

Giới tính: Nam, Nữ

Hết hạn: 30/11/2015

Lượt xem: 43