VIỆC LÀM NỔI BẬT

VIỆC LÀM MỚI NHẤT


Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/07/2017
Lượt xem: 68
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 05/07/2017
Lượt xem: 85
Địa điểm: Hậu Giang

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 08/07/2017
Lượt xem: 202
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 08/07/2017
Lượt xem: 97
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 08/07/2017
Lượt xem: 77
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 27/07/2017
Lượt xem: 153
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 15/07/2017
Lượt xem: 211
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 30/08/2017
Lượt xem: 158
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 30/08/2017
Lượt xem: 143
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/08/2017
Lượt xem: 165
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 04/07/2017
Lượt xem: 486
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 4 - 5 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 04/07/2017
Lượt xem: 200
Địa điểm: Tiền Giang Long An

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 01/07/2017
Lượt xem: 369

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 04/07/2017
Lượt xem: 268
Địa điểm: Hậu Giang

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/07/2017
Lượt xem: 269
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 03/07/2017
Lượt xem: 508
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nữ
Hết hạn: 30/06/2017
Lượt xem: 2021
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 01/07/2017
Lượt xem: 305

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/07/2017
Lượt xem: 429
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 01/07/2017
Lượt xem: 315
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 4,5 - 5 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/07/2017
Lượt xem: 443
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 3,5 - 4 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 15/07/2017
Lượt xem: 862
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 3,5 triệu trở lên
Giới tính: Nam
Hết hạn: 15/07/2017
Lượt xem: 3371
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: - triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 15/07/2017
Lượt xem: 550
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 15/07/2017
Lượt xem: 3333
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/07/2017
Lượt xem: 384
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/07/2017
Lượt xem: 329
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 10 triệu trở lên
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/06/2017
Lượt xem: 377

Mức Lương: 7 triệu trở lên
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/06/2017
Lượt xem: 354